Pareto 1 - versjon 2

Markedet for helsepersonell i 2035

Betydelig underdekning av helsepersonell i 2035

Hvis det ikke utdannes flere, vil det i 2035 være en underdekning på nær 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere viser beregninger

 

 

  1. Konklusjonen i artikkelen er at det trolig blir underdekning av helsepersonell i 2035. Hva betyr det? Betyr det at etterspørselen etter helsepersonell blir større enn tilbudet, eller motsatt?
  2. Hvordan har forfatterne av rapporten beregnet tilbudet av helsepersonell i 2035?
  3. Hvordan har forfatterne beregnet etterspørselen av helsepersonell i 2035?
  4. Er det noen yrkesgrupper der man ikke regner med at det vil bli underdekning i 2035?
  5. Hvis det blir underdekning av helsepersonell i 2035, hva tror du kan bli konsekvensene av dette? Hva kan myndighetene gjøre for å forhindre at det blir underdekning av helsepersonell.
  6. I kapittel 2 har du lært at markedsmekanismen gjerne fører til at tilbudet blir lik etterspørselen. Ut i fra denne teorien, hva måtte ha skjedd med lønna til sykepleierne for at det skulle bli likevekt i dette markedet? Tegn et diagram hvor du måler antall sykepleiere langs den horisontale aksen, og prisen på sykepleiere (lønn) langs den vertikale aksen. Diagramet behøver ikke være helt nøyaktig, poenget er å vise prinsippene.
  7. Kom med forslag til hva myndighetene kan gjøre for å sørge for at det utdannes nok folk til viktige stillinger i helsevesenet. Hvilke forslag tror du fagforeningene som organiserer arbeidstakere i helsesektoren ønsker seg? Hvilke forslag tror du arbeidsgiverne, dvs. helseforetakene som ansetter helsepersonell ønsker seg?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider