Pareto 1 - versjon 2
iStockphoto/Morkeman

Kapittel 1 Hva er samfunnsøkonomi?

Hva er penger? Hva betyr det at Norges Bank setter opp renten? Burde vi bruke mer av oljeinntektene? Skal vi øke skattene og bruke de økte inntektene til å lage en bedre skole? Dette er spørsmål der du må kunne noe samfunnsøkonomi for å kunne svare fornuftig. Noen av disse spørsmålene vil du få svar på i denne boka. Det siste spørsmålet om skatter og skole er ikke bare økonomi, men også politikk. Samfunnsøkonomifaget kan ikke gi deg svaret på det. Men faget kan gi deg kunnskap og forståelse, slik at du kan argumentere godt for meningene dine. 

I kapittel 1 ser vi først og fremst på hva faget samfunnsøkonomi går ut på. Du lærer om mikroøkonomi og makroøkonomi, og hva en samfunnsøkonomisk teori er for noe.

Lenker

Finansdepartementets side for ungdom om økonomi og budsjettspørsmål

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider