Pareto 1 - versjon 2
All Over Press/Gett images/Tim Graham

17 Rike og fattige land

Det er enorme forskjeller mellom land. Noen er rike og noen er fattige. I tillegg er det store forskjeller i utviklingen mellom land. Hvordan har noen land som Hong-Kong og Sør-Korea greid å oppnå høy vekst gjennom flere tiår, slik at de nå er på nivå med de rike landene i verden? Og hvorfor har ikke andre fattige land greid å gjøre det samme?

I dette kapitlet ser vi på forskjellene mellom verdens land, og på hvordan noen land har fått til høy økonomisk vekst. Vi forsøker å gå litt bak forskjellene som finnes. Er gode naturressurser en kilde til økonomisk vekst, slik Norge har hatt glede av petroleumsforekomstene? Finnes det en oppskrift på økonomisk vekst?

Lenker

Globalis – FN-statistikk på norsk

Norad- Evaluering av bistand

World Development Indicators

Verden Helseorganisasjon WHO

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider