Pareto 1 - versjon 2
Alamy/Culture Creativa

16 Miljø

Få saker er så viktige og aktuelle som miljøproblemene verden nå står ovenfor. Særlig har det vært mye oppmerksomhet om global oppvarming. Tross mange forsøk på å få til avtaler som begrenser klimautslippene, har man ikke lykkes i å få til en effektiv avtale som dekker de store utslippslandene. For andre typer miljøproblemer har man lykkes bedre – for eksempel er vannet Oslofjorden mye renere enn før, blant annet på grunn av bedre renseanlegg for kloakk. 

Faget samfunnsøkonomi gir oss ulike verktøy for å forstå hvorfor miljøproblemer oppstår og hva som kan gjøres for å løse disse problemene. Vet du hva dobbel gevinst betyr? Det kan du få lese mer om i dette kapitlet.

Lenker

SSBs temaside Natur og miljø

Statens Forurensningstilsyn

Det europeiske miljøbyrået (EEA)

Grønne sertifikater

Nationen 25.09.12

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider