Pareto 1 - versjon 2

14 Sysselsetting og arbeidsledighet

I årene fra 2003 til 2007 falt arbeidsledigheten betydelig i de fleste europeiske land, og noen økonomer hevdet at arbeidsledighet ikke lenger var noe viktig problem i Europa. Finanskrisen førte imidlertid til en kraftig økning i ledigheten i de fleste vestlige land, og i april 2012 var ledigheten i EU-området på over 10 prosent, dvs. nesten 25 millioner mennesker.

Hvorfor steg arbeidsledigheten så mye? Og hvorfor er det egentlig arbeidsledighet? Det burde jo være arbeidsoppgaver nok til oss alle. I dette kapitlet vil du få vite hvorfor det er arbeidsledighet i alle økonomier. Vi ser også på hvorfor arbeidsledigheten varierer mellom land, og hvilke tiltak det offentlige kan sette i verk for å motvirke arbeidsledigheten.

Lenker

SSBs temaside Arbeid

NAV – arbeids- og velferdsetaten

ILO – FNs arbeidstakerorganisasjon

OECD – Employment

Gjør økt arbeidsinnvandring norsk økonomi mindre stabil?

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider