Pareto 1 - versjon 2

13 Lønn og lønnsforskjeller

Når familier og venner deler et gode som det ikke er så mye av, for eksempel en kake, er det vanlig å dele likt. Slik er det ikke med samfunnskaken, det er store forskjeller i hvor mye hver enkelt tjener. Mens jurister og mange økonomer gjerne har høye lønninger, er lønningene lavere for førskolelærere og sjåfører. Høy utdanning gir vanligvis høyere lønn, men det er også store lønnsforskjeller mellom ulike grupper med samme lengde på utdanningen. I dette kapitlet vil du få vite mer om hvilke faktorer som bestemmer lønningene, og om hvorfor noen grupper tjener mer enn andre.

Lenker

SSBs temaside Lønn

Lønnsstatistikk Norge

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Likelønnskommisjonen

European industrial relations observatory on-line

International Labour Organisation

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider