Pareto 1 - versjon 2

11 Pengepolitikk

Getty Images

Når Norges Bank har sine rentemøter, får det alltid stor oppmerksomhet i mediene. Dersom Banken hever sin styringsrente, pleier vanlige banker å følge opp med å øke innskudds- og utlånsrentene. Familier og bedrifter med store lån må dermed betale høyere rente på lånet, slik at dette innebærer økte utgifter for dem. Høyere rente har også andre virkninger på økonomien, som at produksjonen faller og kronekursen styrkes. I dette kapitlet vil du få vite mer om hvordan renten påvirker økonomien, og hva Norges Bank forsøker å oppnå når de setter styringsrenten.

Lenker

Hva skal Norges Bank gjøre når inflasjonen forblir lavere enn målet om inflasjon på 2,5%? (pdf)

Sett renta

Onsdag 10. april lanserte Norges Bank det nettbaserte spillet «Sett renta». Målgruppen er i hovedsak ungdom mellom 15 og 25 år. Tanken er at spillet for eksempel skal kunne brukes i en undervisningstime i pengepolitikk.

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider