Pareto 1 - versjon 2
Scanpix/Mimsy Møller

8 Offentlig sektor

Du har lært at en blandingsøkonomi er en markedsøkonomi der det offentlige står for noen viktige oppgaver. I Norge driver offentlig sektor i stor grad med de samme oppgavene som i andre europeiske land, selv om det også er viktige forskjeller. I mange land er det for eksempel vanligere med private skoler enn det er i Norge . En annen viktig forskjell er hvordan tjenestene finansieres, dvs. om utgiftene betales av de som bruker tjenesten, eller om det betales av staten og dermed blir dekket av de skatter som vi alle er med på å betale. I kapittel 8 ser vi på hvilke oppgaver stat og kommune har, og hvorfor det er naturlig at oppgaver er delt mellom det private og det offentlige.

Lenker

Statisktisk sentralbyrå - offentlige finanser

Internasjonale sammenligninger OECD Factbook

OECD om offentlig styring

Statistisk sentralbyrå – offentlige finanser

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider