Pareto 1 - versjon 2

7 Økonomisk vekst i Norge og andre industriland

Scanpix/Stein Bjørge

Verdiskapingen i Norge, målt ved BNP per innbygger i faste priser, er nå 27 ganger høyere enn den var for 140 år siden. Hvordan har dette skjedd? Andre industriland har også hatt en enorm velstandsvekst i denne perioden. I kapittel 7 ser vi blant annet på hva som er årsaker til den høye veksten. Vi skal også drøfte hva et slikt tall egentlig innebærer. Betyr et høyere BNP per innbygger at vi har det bedre og er mer fornøyd?

Lenker

Statistisk sentralbyrå

SSB Historisk statistikk

2000-tallet: Fra optimisme til krise

Economic Growth – David Weil (fine nettressurser, bl.a. Data Plotter)

Economic growth resources

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider