Pareto 1 - versjon 2
Scanpix/Frode Hansen

5 Innledning til makroøkonomi

I kapittel 5 går vi fra å studere enkeltindivider og bedrifter til å se på hvordan økonomien som helhet fungerer. Vi ser på hvordan den totale eller samlede produksjonen i økonomien varierer fra år til år, og hvordan den vokser over tid. Vi studerer også hvordan arbeidsledigheten blir påvirket av svingninger i produksjonen. I gode tider, når produksjonen er høy, bruker bedriftene mye arbeidskraft. Da er de aller fleste i jobb, slik at arbeidsledigheten er lav.

En viktig oppgave for myndighetene er å forsøke å begrense svingningene i økonomien, og særlig forhindre perioder med lav produksjon og høy arbeidsledighet. Dette kalles gjerne stabiliseringspolitikk, fordi man tar sikte på å stabilisere den økonomisk utviklingen. Stabiliseringspolitikken består av finanspolitikken, dvs. bruk av skatter og utgifter over statsbudsjettet, og pengepolitikken, dvs. Norges Banks rentesetting.

Lenker

Statistisk sentralbyrås konjunkturtendenser

Statistisk sentralbyrås økonomiske analyser

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider