Pareto 1 - versjon 2
Getty Images/Chung Sung-Jun

4 Markedets muligheter og begrensninger

Er det en selvfølge at økonomien er organisert slik vi gjør i Norge? Nei, gjennom tidene har ulike økonomiske systemer blitt prøvd. Det vanligste er å dele de inn i planøkonomier, der det er staten som bestemmer hva som skal produseres, og markedsøkonomier, der bedriftene selv bestemmer hva som skal produseres, og så selger det i markedet. De aller fleste land har en blanding, en såkalt blandingsøkonomi. En blandingsøkonomi er en markedsøkonomi der staten har ansvaret for viktige deler av økonomien. I kapittel 4 ser vi på ulike økonomiske systemer, og hvilke fordeler og ulemper de har.

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider