Pareto 1 - versjon 2
Scanpix/Heiko Junge

3 Mer om tilbud og etterspørsel

I kapittel 2 lærte du at markedsprisen blir bestemt ved skjæringspunktet mellom etterspørsels- og tilbudskurven. Du lærte også at hvis etterspørrerne får økt inntekt, så fører det gjerne til at etterspørselskurven skifter mot høyre. Da vil både pris og kvantum stige. Men hvis vi ser på ulike varer og tjenester over tid, så vil vi finne at prisen på noen har økt kraftig tid, mens prisen på andre har stått tilnærmet stille. Hva kan det skyldes?

I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvorfor økt etterspørsel fører til kraftig prisøkning på noen varer, mens det har liten virkning på prisen på andre varer. Vi skal også se på hvordan endringene i priser og inntekter har ført til at vi bruker en mindre andel av husholdningsbudsjettet på mat, og en større andel på bolig, enn noen gang tidligere.

Lenker

Mer om forbruk - Statens institutt for forbruksforskning

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider