Pareto 1 - versjon 2
Scanpix/Samfoto/Roger Hardy

2 Tilbud og etterspørsel

Når du går i butikken er det viktig for deg hvor mye de ulike varene koster. Men hva er det som bestemmer hva prisene blir? Det er jo butikken som setter prisen, men den kan ikke sette hvilken som helst pris. Hvis butikken setter en veldig høy pris, kan det bli veldig få som kjøper varen, og da blir det lite lønnsomt for butikken likevel.

I samfunnsøkonomien sier vi at prisen på en vare blir bestemt av tilbud av og etterspørsel etter varen. I dette kapitlet skal du lære mer om tilbud og etterspørsel, og hvordan disse til sammen bestemmer prisen. Vi skal også se nærmere på prisen i et veldig viktig marked, som er boligmarkedet.Mens de fleste andre priser har steget lite de siste tiårene, har boligprisene blitt mangedoblet. Hva er årsaken til det?

 

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider