Pareto 1 - versjon 2

Oppsummering kapittel 3

 • Produkter som tar i bruk knappe ressurser, som verdifulle naturressurser eller attraktive tomter, har gjerne uelastisk tilbud. Hvis etterspørselen etter slike produkter øker, vil dette vanligvis føre til sterk økning i prisen, med liten økning i omsatt kvantum. Derimot har produkter som bare bruker vanlige produksjonsfaktorer, som vanlig arbeidskraft, maskiner og bygninger, gjerne elastisk tilbud. Hvis etterspørselen etter slike produkter øker, vil omsatt kvantum vanligvis øke mye, med liten eller ingen økning i prisen.
 • Etterspørselen etter et produkt er gjerne lite elastisk dersom det har få nære alternativer og det dekker et behov som er viktig for etterspørrerne.
 • Produkter der etterspørselen øker mye hvis inntekten øker, har høy inntektselastisitet. Når vi blir rikere, vil vi bruke en større del av inntekten vår på produkter med høy inntektselastisitet.
 • Kjøpere og selgere som tar prisen for gitt, og som bestemmer hvor mye de vil kjøpe eller selge til denne prisen, kalles pristakere.
 • Det er fullkommen konkurranse i et marked når følgende betingelser er oppfylt:
 1. Det er mange selgere og mange kjøpere av produktet, slik at den enkelte selger eller kjøper ikke kan påvirke prisen i markedet.
 2. Produktet er standardisert, dvs. at produktene er så like at folk velger det billigste dersom det er noen forskjeller i pris.
 3. Selgerne forsøker å få størst mulig overskudd.
 4. Alle kjøpere og selgere kjenner til prisene hos alle selgerne.
 5. Det er fri etablering og avgang.

 

 • I markeder der det er forskjeller mellom produkter fra ulike bedrifter, eller der kjøperne ikke kjenner til prisen hos hver enkelt tilbyder, har tilbyderne større valgmuligheter når de fastsetter prisen på produktene. Bedrifter som kan fastsette prisen på sine egne produkter, kalles prissettere.
 • Hvis bedriftene selger svært like produkter, vil den etterspørselen som retter seg mot hvert produkt, normalt være svært elastisk. I så fall vil markedet ligne på et marked med fullkommen konkurranse.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider